Eesti majanduse ülevaade. Oktoober 1995, Eesti Panga bülletään NR. 10/1995

Joonis 21. Perede tulud (kr. pereliikme kohta) jaanuar 1994 - oktoober 1995

 POLE LOETAV TEKSTI FORMAADIS

* Reaaltulu 1993. aasta jaanuari hindades