Joonis 3. Transpordiliikide osatdhtsus veoteenuste bilansi käibes ja saldos 1994. a. III kvartalis

 POLE LOETAV TEKSTI FORMAADIS  POLE LOETAV TEKSTI FORMAADIS