Joonis 4. Turismiteenuste bilanss (mln. kr.) 1993. a. I kvartal - 1994. a. III kvartal

 POLE LOETAV TEKSTI FORMAADIS