Joonis 5. Otseinvesteeringute struktuur (%) tegevusalade lõikes 1994. a. III kvartalis

 POLE LOETAV TEKSTI FORMAADIS  POLE LOETAV TEKSTI FORMAADIS