Joonis 6. Otseinvesteeringute struktuur (%) riikide lõikes 1994. a. III kvartalis

 POLE LOETAV TEKSTI FORMAADIS  POLE LOETAV TEKSTI FORMAADIS