Joonis 7. Riigieelarve tulud (mln. kr.) jaanuar 1993 - november 1994

 POLE LOETAV TEKSTI FORMAADIS