Joonis 8. Riigieelarve tulude struktuuri dünaamika 1994. aastal

 POLE LOETAV TEKSTI FORMAADIS  POLE LOETAV TEKSTI FORMAADIS  POLE LOETAV TEKSTI FORMAADIS