Joonis 9. Riigieelarve tulude ülekaal kuludest 1993. ja 1994. a. II poolaastal (kasvavas kokkuvõttes, %)

 POLE LOETAV TEKSTI FORMAADIS