Tabel. EESTI PANGA AUDITEERITUD BILANSS KROONIDES SEISUGA 31. DETSEMBER 1994

  AKTIVA 1994 1993
  Välisaktivad 6 376 608 136,27 6 210 843 499,89
1 Kuld 39 100 266,43 44 709 349,78
2 Konverteeritav välisraha 5 473 913 410,88 4 571 373 846,56
3 IMF SDR arve 19 792 724,29 753 061 157,41
4 IMF osalus 841 201 275,00 837 033 945,00
5 Mittekonverteeritav välisraha 2 600 459,67 4 665 201,14
  Kodumaised aktivad 495 293 616,22 737 329 643,52
6 Laenud 334 282 321,64 522 541 821,91
  valitsus 2 032 812,63 45 234 943,20
  rahaasutused 309 182 005,44 405 033 619,36
  muud 23 067 503,57 72 273 259,35
7 Võlakirjad 17 009 374,83 105 000 000,00
8 Aktsiad ja osalused 80 743 779,74 62 543 751,74
9 Muud aktivad 10 668 911,01 10 832 807,63
10 Põhivarad 52 589 229,00 36 411 262,24
  Kokku 6 871 901 752,49 6 948 173 143,41
 
  PASSIVA    
  Välispassivad 1 626 389 643,65 1 751 479 181,35
11 Välisvõlad 191 884 772,74 112 126 828,70
12 IMF krooni kontod 1 395 212 726,19 1 596 738 973,16
13 Mitteresidendid 39 292 144,72 42 613 379,49
  Kodumaised passivad 4 313 390 541,09 3 854 478 204,19
14 Sularaha ringluses 3 512 337 713,25 2 730 193 813,50
15 Pankade kontod ja muud jooksvad kohustused 707 197 488,57 1 044 731 021,61
  pankade kontod 702 582 588,07 1 044 035 012,18
  muud 4 614 900,50 696 009,43
16 Väärtpaberid 60 000 000,00 60 000 000,00
17 Konverteeritav välisraha 19 804 117,31 5 014 448,49
18 Mittekonverteeritav välisraha 2 600 459,67 4 665 201,14
19 Muud passivad 11 450 762,29 9 873 719,45
  Kapital ja reservid 932 121 567,75 1 342 215 757,87
20 Kapital ja reservid 1 102 273 622,27 1 245 619 668,85
21 Kahjum/kasum -170 152 054,52 96 596 089,02
  Kokku 6 871 901 752,49 6 948 173 143,41