Tabel 1. Eesti maksebilanss 1993. a. I kvartal - 1994. a. III kvartal (mln. kr.)*

Kirje 1993 1994
I II III IV Kokku I II III Kokku
Jooksev konto 402.9 192.8 415.9 -518.5 493.0 -795.4 -397.5 -745.9 -1938.8
Kaubandusbilanss -50.5 -352.4 -341.1 -989.3 -1733.3 -1309.6 -1169.7 -1208.9 -3688.2
Kaupade eksport f.o.b. 1910.1 2414.7 2884.4 3553.5 10762.7 3607.9 4183.3 4142.5 11933.7
Kaupade import f.o.b. -1960.6 -2767.1 -3225.5 -4542.8 -12496.0 -4917.5 -5353.0 -5351.4 -15621.9
Teenuste bilanss 164.6 242.7 397.2 216.4 1020.9 314.0 613.7 432.9 1360.6
Teenused: kreedit 791.3 1027.3 1303.5 1311.2 4433.3 1318.0 1771.0 1715.6 4804.6
Teenused: deebet -626.7 -784.6 -906.3 -1094.8 -3412.4 -1004.0 -1157.3 -1282.7 -3444.0
Tulude bilanss -4.7 -47.0 -46.6 -88.6 -186.9 -44.5 -66.5 -210.5 -321.5
Tulud: kreedit 73.6 91.1 109.5 82.5 356.7 108.6 104.4 103.6 316.6
Tulud: deebet -78.3 -138.1 -156.1 -171.1 -543.6 -153.1 -170.9 -314.1 -638.1
Ülekannete bilanss 293.4 349.5 406.4 343.0 1392.3 244.7 225.0 240.6 710.3
Valitsusülekanded 293.6 350.5 410.2 343.5 1397.8 229.3 211.9 214.6 655.8
Eraülekanded -0.2 -1.0 -3.8 -0.5 -5.5 15.4 13.1 26.0 54.5
Kapitali- ja finantskonto 672.0 412.0 762.1 701.4 2547.5 1123.3 852.4 -348.1 1627.6
Kapitalikonto           -3.3 -3.3 -3.0 -9.6
Finantskonto 672.0 412.0 762.1 701.4 2547.5 1126.6 855.7 -345.1 1637.2
Otseinvesteeringud 454.2 366.5 607.9 700.2 2128.8 841.2 1112.5 539.5 2493.2
Portfelliinvesteeringud 0.8 -0.3 -0.4 -3.1 -3.0 -59.9 -18.3 -158.0 -236.2
Muud investeeringud 217.0 45.8 154.6 4.3 421.7 345.3 -238.5 -726.6 -619.8
Rahandusinstitutsioonid           100.7 43.6 -1.2 143.1
Valitsussektor 40.6 283.1 281.5 96.1 701.3 59.4 77.1 71.2 207.7
Pangad 158.1 -174.9 -161.4 -316.8 -495.0 298.7 -323.3 -572.2 -596.8
Muud sektorid 18.3 -62.4 34.5 225.0 215.4 -113.5 -35.9 -224.4 -373.8
Vead ja täpsustused -619.1 29.2 -682.6 395.6 -876.8 -190.9 -411.6 998.3 395.8
Üldbilanss 455.8 634.0 495.4 578.5 2163.7 137.0 43.3 -95.7 84.6
Reservid -455.8 -634.0 -495.4 -578.5 -2163.7 -137.0 -43.3 95.7 -84.6

* Vastavalt täiendava informatsiooni laekumisele on korrigeeritud eelnevate perioodide andmeid.