Tabel 10. Tulude bilanss 1994. a. (mln. kr.)*

  I II III Kokku
Tulude bilanss -44.5 -66.5 -210.5 -321.5
Tulu otseinvesteeringutelt -107.0 -146.1 -252.4 -505.5
sh. tulu põhikapitalilt -103.2 -131.8 -241.1 -476.1
sh. tulu võlgadelt (intressid) -3.8 -14.3 -11.3 -29.4
Tulu portfelliinvesteeringutelt 49.4 63.6 51.3 164.3
Tulu muudelt investeeringutelt 11.3 14.1 -9.4 16.0
Muud tulud 1.8 1.9 0.0 3.7

* 1993. aasta andmed puuduvad, kuna need ei vasta tulude bilansi praegusele struktuurile