Tabel 11. Otseinvesteeringute struktuur põhikomponentide lõikes (mln. kr.)

  1993 1994
I II III IV Kokku I II III Kokku
Otseinvesteeringud kokku 475.7 366.7 608.0 700.2 2150.6 842.0 1115.2 561.4 2518.6
Põhikapital 334.0 119.2 354.3 425.5 1233.0 577.0 809.0 286.6 1672.6
sh. uutesse ettevõtetesse 280.0 98.0 166.0 220.0 764.0 268.2 298.7 20.3 587.2
sh. saadud erastamisest 0.0 11.9 5.2 63.3 80.4 6.5 8.0 7.0 21.5
sh. juurdevool tegutsevatesse
ettevõtetesse
54.0 9.3 183.1 142.2 388.6 302.3 502.3 259.3 1063.9
Reinvesteeritud tulu 49.2 94.7 122.8 97.9 364.6 98.8 123.6 231.2 453.6
Laenukapital (neto) 92.5 152.8 130.9 176.8 553.0 166.1 182.6 43.8 392.5
sh. kohustused otseinvesteerija suhtes 101.1 167.3 162.6 203.8 634.8 171.9 194.8 72.7 439.4
sh. nõuded otseinvesteerijale -8.6 -14.5 -31.7 -27.0 -81.8 -5.8 -12.2 -28.9 -46.9
Muud rahapaigutused Eestis           0.1   -0.2 -0.1