Tabel 12. Tabel 12. Eesti tulude bilanss 1994. ja 1995. aastal (mln. kr.)

  1994 1995
I II III IV Kokku I II III
Tulude bilanss -43.5 -73.2 -211.2 -43.1 -371.0 -64.4 49.3 -24.2
Tulu otseinvesteeringutelt -107.4 -149.5 -244.6 -118.3 -619.8 -87.5 -46.6 -75.7
sh. tulu põhikapitalilt -103.5 -135.2 -236.8 -101.2 -576.7 -73.5 -23.2 -54.8
tulu võlgadelt (intressid) -3.9 -14.3 -7.8 -17.1 -43.1 -14.0 -23.4 -20.9
Tulu portfelliinvesteeringutelt 47.6 56.2 36.9 67.3 208.0 82.0 120.2 109.8
Tulu muudelt investeeringutelt 8.6 10.6 -10.2 1.4 10.4 -53.7 -19.3 -52.6
Muud tulud 7.7 9.5 6.7 6.5 30.4 -5.2 -5.0 -5.7