Tabel 13. Tabel 13. Eestisse tehtud otseinvesteeringute struktuur 1994. ja 1995. aastal (mln. kr.)

  1994 1995
I II III IV Kokku I II III
Otseinvesteeringud kokku 792.1 1132.6 573.3 321.2 2819.2 557.4 442.7 910.6
Põhikapital 577.0 809.0 286.7 205.0 1877.7 357.9 133.6 427.5
sh. uutesse ettevõtetesse 268.2 298.7 20.3 52.0 639.2 87.0 19.0 69.4
saadud erastamisest 6.5 8.0 7.0 0.0 21.5 25.0 0.0 0.0
juurdevool tegutsevatesse ettevõtetesse 302.3 502.3 259.4 153.0 1217.0 245.9 114.6 358.1
Reinvesteeritud tulu 99.1 127.0 226.9 97.4 550.4 73.8 9.7 45.6
Laenukapital (neto) 115.9 196.6 59.9 5.3 377.7 126.7 297.7 432.2
sh. kohustused otseinvesteerijate ees 121.7 209.1 90.2 21.6 442.6 163.2 299.6 491.2
nõuded otseinvesteerijatele -5.8 -12.5 -30.3 -16.3 -64.9 -36.5 -1.9 -59.0
Muud rahapaigutused 0.1   -0.2 13.5 13.4 -1.0 1.7 5.3