Tabel 14. Tabel 14. Eestisse 1995. aasta III kvartalis tehtud otseinvesteeringute struktuur (%)

  Riikide lõikes*   Tegevusalade lõikes
Investeeringud
põhikapitali
Investeeringud
kokku
Investeeringud
põhikapitali
Investeeringud
kokku
Singapur 52 28 Tööstus 72 51
USA 15 6 Kaubandus - 10
Suurbritannia 10 8 Hotellid ja restoranid 12 -
Soome 8 12 Transport, laomajandus, side - 18
Šveits 4 - Rahandus 8 4
Rootsi - 34 Ehitus 5 -
Muud 11 12 Põllumajandus - 5
      Muu 15 12

* Ei sisalda pangandussektori andmeid