Tabel 15. Krooni efektiivse reaalkursi indeks

  10\95 10\94 09\95 3 kuu
keskmine
07\95-09\95
12 kuu
keskmine
10\94-09\95
Keskmine reaalkurss 1.032 1.005 1.003 0.988 1.006
sh. tööstusriikide suhtes 1.033 1.004 1.015 1.003 1.014
siirdemajandusega riikidest
partnerite suhtes
1.031 1.006 0.977 0.957 0.989
sh. Venemaa suhtes 1.027 1.011 0.970 0.940 0.984
Läti suhtes 1.040 0.997 1.006 1.012 1.005
Leedu suhtes 1.042 0.991 0.977 1.005 0.998