Tabel 16. Krooni efektiivse reaalkursi komponentide osatähtsus indeksi muudus 1995. aasta oktoobris (protsendipunktides)

  Eesti
hinnatõus
Välisriikide
hinnatõus
Krooni nominaal-
kursi muut
Kokku
Keskmine reaalkurss 3.1 -1.4 1.5 3.2
sh. tööstusriikide suhtes 3.1 -0.2 0.4 3.3
siirdemajandusega riikidest
partnerite suhtes
3.1 -4.0 4.0 3.1
sh. Venemaa suhtes 3.1 -4.7 4.3 2.7
Läti suhtes 3.1 -1.6 2.5 4.0
Leedu suhtes 3.1 -3.2 4.3 4.2