Tabel 17. Eelarvesüsteemi tulud ja kulud 1995. aasta jaanuaris - septembris võrreldes kavandatuga (%)

  Riigieel-
arve
Kohalikud
eelarved
Sotsiaal-
kindlustus
Ravi-
kindlustus
Kokku
Ettevõtte tulumaks 65.44       65.44
Isikutulumaks 67.12 66.83     66.97
Käibemaks 69.28       69.28
Aktsiisid 97.67       97.67
Sotsiaalmaks     72.86 79.85 75.62
Muud maksud ja tulud 93.60 196.87 72.20   109.54
Jooksvad tulud kokku 72.81 74.69 72.86 80.46 74.03
Kulud 77.17 81.53 75.81 75.52 77.46