Tabel 19. Eesti eelarvesüsteemi tulude kasvukordajad 1995. aasta III kvartalis võrreldes 1994. aasta III kvartaliga

  Riigieel-
arve
Kohalikud
eelarved
Sotsiaal-
kindlustus
Ravi-
kindlustus
Kokku
Ettevõtte tulumaks 1.094       1.094
Isikutulumaks 1.492 1.494     1.493
Käibemaks 1.493       1.493
Aktsiisid 2.190       2.190
Sotsiaalmaks     1.443 1.494 1.462
Muud maksud ja tulud 1.123 1.397 0.801 0.750 1.143
Jooksvad tulud kokku 1.464 1.477 1.433 1.546 1.583
Eelmise perioodi jääk   1.810     1.810
Tulud koos säästudega 1.464 1.526 1.433   1.625
Riigieelarvest          
ümberjaotatavad tulud 1.947 1.935 1.954    
Laenud   0.532     0.532
Kulud kokku 1.070 1.540 1.640 1.454 1.310