Tabel 2. Eesti väliskaubanduse maht kaubagrupiti (mln. kr.)*

  Eksport Import
1993 III kv.
1993
III kv.
1994
1993 III kv.
1993
III kv.
1994
Toidukaubad 2498.8 648.5 894.8 1772.4 537.3 870.9
Mineraalsed tooted 815.1 196.7 364.6 1809.0 381.2 656.1
Keemiakaubad 665.6 169.4 373.6 1142.0 311.4 602.2
Garderoobikaubad 1622.6 446.0 687.3 1446.5 361.5 666.6
Puit ja paber 863.6 233.2 419.4 336.8 83.4 198.0
Metallid ja metalltooted 1117.6 294.0 254.7 609.9 183.3 286.4
Masinad ja mehhaanilised seadmed 817.8 229.3 403.8 2097.3 528.6 972.1
Transpordivahendid 1136.1 332.9 306.4 1680.7 458.8 464.6
Mööbel, spordikaubad jm. 547.7 128.6 225.3 346.2 74.8 121.3
Muud tööstuskaubad 556.9 165.0 160.6 607.0 131.3 240.0
Kokku 10641.8 2843.6 4090.5 11847.8 3051.5 5078.1

* Tabelites 2-7 on eksport toodud f.o.b., import c.i.f. hindades
NB! 1994.a. andmed ei näita kaupade ajutist sisse- ja väljavedu, mis on seotud kohustusega need muutusteta kujul taas välja või sisse vedada.