Tabel 20. Töötute arv ja töötuse määr*

  10\95 10\94 09\95 3 kuu
keskmine
07\95-09\95
12 kuu
keskmine
10\94-09\95
Töötuks tunnistatute arv kuu lõpuks 13643 11766 13232 13666 14553
Sesoonselt tasandatud töötute arv 16548 14272 16077 15275 14579
Mittetöötavate tööotsijate üldarv kuus 32614 33657 30937 32386 35048
Töötuks tunnistatuid tööealistest (%) 1.6 1.4 1.6 1.6 1.7
Mittetöötavaid tööotsijaid tööealistest (%) 3.8 4.0 3.6 3.8 4.1
Mittetöötavaid tööotsijaid hõivatute ja
tööotsijate üldarvust (%)
4.8 4.9 4.6 4.8 5.1
Õppele suunatuid 1028 1994 879 531 1027
Tööle rakendatuid 1236 1429 1300 1182 1324
Uusi tööpakkumisi kuu jooksul 1180 1541 1262 1277 1275
Tööpakkumisi 100 tööotsija kohta** 7 9 8 7 7

* Tööturuameti andmed
** arvestades ka eelmise kuu lõpuks alles jäänud tööpakkumisi