Tabel 22. Eesti tööjõuturu piirkondlikud näitajad

  Mittetöötavaid
tööotsijaid
tööealistest (%)
oktoobris 1995
Töötuks
tunnistatuid
tööealistest (%)
1. novembril 1995
Tööpakkumisi
100 tööotsija
kohta
oktoobris 1995
Tööle
rakendatuid
tööotsijatest (%)
oktoobris 1995
Võrumaa 11.6 3.9 2.5 2.3
Ida-Virumaa (v.a. Narva) 7.6 2.7 3.3 3.3
Narva 6.8 3.2 4.1 3.2
Läänemaa 6.1 2.5 3.4 3.1
Viljandimaa 5.9 2.9 4.0 3.1
Valgamaa 5.8 2.6 5.5 2.9
Põlvamaa 5.4 3.5 5.8 2.9
Hiiumaa 4.9 2.2 5.6 5.6
Järvamaa 4.4 2.4 6.6 6.6
Raplamaa 4.3 1.7 4.6 1.0
Jõgevamaa 3.8 2.2 10.8 4.5
Saaremaa 3.7 2.5 5.8 2.3
Lääne-Virumaa 2.9 1.3 7.8 2.4
Tartumaa 2.4 1.1 11.2 7.5
Tallinn 2.3 0.7 11.1 2.3
Harjumaa (v.a. Tallinn) 2.0 1.3 11.7 7.2
Pärnumaa 1.8 0.4 20.1 11.4
Riigi keskmine 3.8 1.6 7.0 3.8