Tabel 24. Perede tulud pereliikme kohta

  10\95 10\94 09\95 3 kuu
keskmine
07\95-09\95
12 kuu
keskmine
10\94-09\95
EMOR-i andmed          
Nominaalne netotulu (kr.) 1305 931 1265 1203 1169
Muutus eelmise kuu suhtes (%) 3.1 -0.1 7.5 0.0 1.9
Brutotulu (kr.) 1521 1106 1468 1406 1370
Muutus eelmise kuu suhtes (%) 3.6 -0.1 7.6 0.0 1.9
Sesoonselt tasandatud netotulu (kr.) 1318 1032 1255 1246 1161
Muutus eelmise kuu suhtes (%) 5.0 5.6 1.4 -0.1 2.1
RSA andmed          
Nominaalne netotulu (kr.) 1167   1171 1144  
Muutus eelmise kuu suhtes (%) -0.4   9.4    
Brutotulu (kr.) 1316   1314 1285  
Muutus eelmise kuu suhtes (%) 0.2   10.1