Tabel 25. Brutotulu struktuur (%)

  10\95 10\94 09\95 3 kuu
keskmine
07\95-09\95
12 kuu
keskmine
10\94-09\95
Kätte saadud töötasu 53.1 56.3 53.1 54.7 54.5
Tulu tootmistegevusest 5.7 8.0 4.6 4.0 4.4
Tulu sotsiaalkindlustusest 14.3 12.3 15.3 13.9 12.7
Tulu raha paigutamisest 5.7 3.0 6.2 6.9 7.2
Muud tulud 6.8 3.5 6.2 5.3 5.5
Valuutatulud 0.2 1.0 0.8 0.8 1.0
Maksud 14.2 15.9 13.8 14.4 14.7
Brutotulu kokku 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0