Tabel 3. Eesti väliskaubanduse käive ja saldo kaubagrupiti (mln. kr.)

  Käive Saldo
1993 III kv.
1993
III kv.
1994
1993 III kv.
1993
III kv.
1994
Toidukaubad 4271.2 1185.8 1765.6 726.4 111.2 23.9
Mineraalsed tooted 2624.1 577.9 1020.7 -993.9 -184.5 -291.5
Keemiakaubad 1807.6 480.8 975.8 -476.4 -142.0 -228.6
Garderoobikaubad 3069.1 807.5 1353.9 176.1 84.5 20.7
Puit ja paber 1200.4 316.6 617.4 526.8 149.8 221.4
Metallid ja metalltooted 1727.5 477.2 541.0 507.7 110.7 -31.7
Masinad ja mehhaanilised seadmed 2915.1 757.9 1375.9 -1279.5 -299.3 -568.3
Transpordivahendid 2816.8 791.8 771.0 -544.6 -125.9 -158.2
Mööbel, spordikaubad jm. 893.9 203.4 346.7 201.5 53.8 104.0
Muud tööstuskaubad 1163.9 296.3 400.5 -50.1 33.7 -79.4
Kokku 22489.6 5895.1 9168.6 -1206.0 -207.9 -987.6