Tabel 4. Eesti ekspordi ja impordi struktuur kaubagrupiti (%)

  Eksport Import
1993 III kv.
1993
III kv.
1994
1993 III kv.
1993
III kv.
1994
Toidukaubad 23.5 22.8 21.9 15.0 17.6 17.1
Mineraalsed tooted 7.7 6.9 8.9 15.3 12.5 12.9
Keemiakaubad 6.3 6.0 9.1 9.6 10.2 11.9
Garderoobikaubad 15.2 15.7 16.8 12.2 11.8 13.1
Puit ja paber 8.1 8.2 10.3 2.8 2.7 3.9
Metallid ja metalltooted 10.5 10.3 6.2 5.1 6.0 5.6
Masinad ja mehhaanilised seadmed 7.7 8.1 9.9 17.7 17.3 19.1
Transpordivahendid 10.7 11.7 7.5 14.2 15.0 9.1
Mööbel, spordikaubad jm. 5.1 4.5 5.5 2.9 2.5 2.4
Muud tööstuskaubad 5.2 5.8 3.9 5.1 4.3 4.7