Tabel 5. Eesti olulisemad kaubanduspartnerid (mln. kr.)*

  Eksport Import
1993 III kv.
1993
III kv.
1994
1993 III kv.
1993
III kv.
1994
Soome 2202.6 596.2 725.8 3304.4 805.6 1546.0
Venemaa 2406.6 611.6 871.6 2033.3 459.9 718.4
Rootsi 1011.4 242.0 433.0 1055.0 253.1 472.9
Saksamaa 851.4 282.7 291.2 1272.5 369.8 514.3
Läti 914.0 258.2 328.7 267.4 77.9 78.2
Holland 431.5 130.6 163.7 429.1 102.2 150.1
Leedu 395.8 102.7 255.9 391.0 144.8 146.8
Taani 253.1 74.0 148.2 307.4 65.4 130.6
Ukraina 378.0 125.9 137.7 207.4 55.0 74.4
Valgevene 121.0 24.8 90.7 171.6 24.5 51.0
Muud 1676.4 395.0 644.0 2408.7 693.5 1195.6
Kokku 10641.8 2843.6 4090.5 11847.8 3051.5 5078.1

* Import kauba päritolumaa järgi