Tabel 6. Eesti väliskaubanduse käive ja saldo olulisemate partnerriikidega (mln. kr.)*

  Käive Saldo
1993 III kv.
1993
III kv.
1994
1993 III kv.
1993
III kv.
1994
Soome 5507.0 1401.8 2271.8 -1101.8 -209.4 -820.2
Venemaa 4439.9 1071.4 1590.1 373.3 151.7 153.2
Rootsi 2066.4 495.1 905.9 -43.6 -11.0 -39.8
Saksamaa 2123.9 652.4 805.5 -421.1 -87.1 -223.1
Läti 1181.4 336.1 406.8 646.6 180.4 250.5
Holland 860.6 232.7 313.7 2.4 28.4 13.6
Leedu 786.8 247.4 402.7 4.8 -42.1 109.1
Taani 560.5 139.4 278.7 -54.3 8.5 17.6
Ukraina 585.4 180.9 212.1 170.6 70.9 63.3
Valgevene 292.6 49.2 141.7 -50.6 0.3 39.8
Muud 4085.1 1088.5 1839.5 -732.3 -298.5 -551.6
Kokku 22489.6 5895.1 9168.6 -1206.0 -207.9 -987.6

* Import kauba päritolumaa järgi