Tabel 7. Olulisemate kaubanduspartnerite osatähtsus Eesti ekspordis ja impordis (%)*

  Eksport Import
1993 III kv.
1993
III kv.
1994
1993 III kv.
1993
III kv.
1994
Soome 20.7 21.0 17.7 27.9 26.4 30.4
Venemaa 22.6 21.5 21.3 17.2 15.1 14.1
Rootsi 9.5 8.5 10.6 8.9 8.3 9.3
Saksamaa 8.0 9.9 7.1 10.7 12.1 10.1
Läti 8.6 9.1 8.0 2.3 2.6 1.5
Holland 4.1 4.6 4.0 3.6 3.3 3.0
Leedu 3.7 3.6 6.3 3.3 4.7 2.9
Taani 2.4 2.6 3.6 2.6 2.1 2.6
Ukraina 3.6 4.4 3.4 1.8 1.8 1.5
Valgevene 1.1 0.9 2.2 1.4 0.8 1.0
Muud 15.8 13.9 15.7 20.3 22.7 23.5

* Import kauba päritolumaa järgi