Tabel 8. Teenuste bilanss olulisemate teenuseliikide lõikes (mln. kr.)

  1993 1994
I II III IV Kokku I II III Kokku
Teenuste bilanss 164.6 242.7 397.2 216.4 1020.9 314.0 613.7 432.9 1360.6
Transport 300.6 305.6 320.8 381.1 1308.1 425.5 748.6 428.1 1602.2
Turism 39.8 115.1 110.0 58.7 323.6 66.5 88.3 183.0 337.8
Kindlustus -10.8 -12.7 -16.3 -18.8 -58.6 -38.8 -37.8 -34.3 -110.9
Ehitus 12.3 58.7 74.5 10.4 155.9 -10.1 -30.9 -21.1 -62.1
Side- ja kommunikatsioon 8.9 -10.2 -6.6 11.5 3.6 2.1 -9.5 2.3 -5.1
Muud teenused* -186.2 -213.8 -85.2 -226.5 -711.7 -131.2 -145.0 -125.1 -401.3

* Muud teenused - finantsteenused; arvuti- ja informatsiooniteenused; autoriõigustasud; kultuuri- ja ajaviiteteenused; valitsusteenused; muud äriteenused.