Tabel 9. Transporditeenuste bilanss (mln. kr.)

  1993 1994
I II III IV Kokku I II III Kokku
Transpordibilanss 300.6 305.6 320.8 381.1 1308.1 425.5 748.6 428.1 1602.2
Kaubavedu 237.3 222.3 225.7 161.7 847.0 210.6 381.1 200.3 792.0
Kaubavedu: eksport 300.5 333.4 381.2 409.0 1424.1 501.0 686.1 504.5 1691.6
Kaubavedu: import -63.2 -111.1 -155.5 -247.3 -577.1 -290.4 -305.0 -304.2 -899.6
Reisijatevedu 91.9 149.5 162.5 195.3 599.2 146.1 187.2 221.0 554.3
Reisijatevedu: eksport 113.7 192.8 220.8 250.1 777.4 185.2 244.6 302.9 732.7
Reisijatevedu: import -21.8 -43.3 -58.3 -54.8 -178.2 -39.1 -57.4 -81.9 -178.4
Muud veoteenused -28.6 -66.2 -67.4 24.1 -138.1 68.8 180.3 6.8 255.9
Muud veoteenused: eksport 157.6 151.6 180.4 265.9 755.5 269.3 360.5 204.4 834.2
Muud veoteenused: import -186.2 -217.8 -247.8 -241.8 -893.6 -200.5 -180.2 -197.6 -578.3