EESTI MAJANDUSE PÕHINÄITAJAID seisuga 12.05.99(1)


Mõõtühik Periood Näitaja Muutus
võrreldes
eelmise
perioodiga
(%)
Muutus
võrreldes
eelmise aasta
sama perioodiga
(%)
Allikas
1. Tööstus

1.1.Tööstustoodangu müük (võrdlusperioodi püsihindades) % 03.99
15,2 -8,4 ESA
2. Tarbimine

2.1. Jaekaubandusettevõtete jaemüügi indeks (1995. a püsihindades) % 03.99
11,0 5,0 ESA
2.2. Autode registreerimine tk 04.99 3 095 -25,2 5,1 ARK
3. Hinnaindeksid

3.1. Tarbijahinnaindeks % 04.99
0,2 3,4 ESA
3.2. Tootjahinnaindeks % 03.99
0,0 -2,2 ESA
3.3. Ekspordihinnaindeks % 03.99
0,2 -2,7 ESA
3.4. Impordihinnaindeks % 03.99
0,1 -1,8 ESA
3.5. Ehitushinnaindeks % 03.99
0,2 2,9 ESA
3.6. Eesti krooni reaalse efektiivse vahetuskursi (REER) indeks % 03.99
-0,2 15,0 EP
4. Tööturg ja palk

4.1. Hõivatuid in II kv 1999 643 000 0,0 -0,7 ESA
4.2. Registreeritud tööta tööotsijad in 04.99 45 952 -0,2 33,7 TTA
4.3. Registreeritud töötuid in 04.99 30 691 1,6 51,3 TTA
4.4. Registreeritud töötuid tööealisest elanikkonnast % 04.99 3,5(2) 3,5(2) 2,4(2) TTA
4.5. Keskmine brutokuupalk kr IV kv 1998 4 389 9,4 9,0 TTA
5. Valitsussektori eelarve

5.1. Tulud mln kr 01.-03.99 5 335,7

RM


03.99 2 096,8 26,4
RM
5.2. Kulud mln kr 01.-03.99 6 764,2

RM


03.99 2 701,4 21,7
RM
5.3. Ülejääk / (-) puudujääk mln kr 01.-03.99 -1 428,5

RM


03.99 -604,6

RM
5.3. Eelarve täitmine % 01.-03.99 17,0

RM


03.99 6,7

RM
6. Väliskaubandus (põhikaubandus, korrigeeritud Eesti Panga poolt)

6.1. Eksport mln kr 03.99 2 746,8 8,3 -16,4 EP
6.2. Import mln kr 03.99 3 871,0 10,4 -20,4 EP
6.3. Saldo mln kr 03.99 -1 124,2(2) -969,6(2) -1 576,8(2) EP
6.4. Saldo suhe eksporti % 03.99 -40,9(2) -38,2(2) -48,0(2) EP

(1) Alates 1999. aastast avaldame majandusnäitajate tabelit uuenenud kujul. Iga näitaja puhul on ära toodud bülletääni koostamise ajal kättesaadavad uusimad andmed.
(2) Näitaja vastava perioodi väärtus, mitte muutus.

Allikad:
Eesti Statistikaamet (ESA)
Eesti Riiklik Autoregistrikeskus (ARK)
Eesti Pank (EP)
Riigi Tööturuamet (TTA)
Rahandusministeerium (RM)