1999. AASTA RAHAKALENDER
MAI

1. MAI

Eesti Pank korraldas 80. aastapäeva puhul esimese lahtiste uste päeva lastele. Kokku käis pangas enam kui 1500 külalist. Lapsed tutvusid pangaga, joonistasid teemal "Kallim rahast", võistlesid orienteerumises ja nuputamises, vaatasid videofilme.

3. MAI

"Estonia" kontserdisaalis toimus Eesti Panga 80. aastapäevale pühendatud rahvusvaheline teaduskonverents "Keskpanga roll majanduses", kus osales üle 500 inimese. 80 aastat varem, 3. mail 1919 kanti Eesti Panga pearaamatust läbi panga põhikapital ja võeti vastu esimene summa jooksevkontole. Algas Eesti Panga praktiline tegevus.

Juubelikonverentsi tervituskõne pidas Eesti Vabariigi President Lennart Meri. Avakõnega esines Eesti Panga president Vahur Kraft.

Toimus kaks paneeldiskussiooni. Neist esimest - "Keskpanga roll siirdemajanduses" juhatas dr Pekka Sutela (Soome Pank) ja teist - "Keskpangad poliitilisel maastikul" - dr Bengt Dennis (Skandinaviska Enskilda Banken). Diskusioonides osalesid Renato Filosa (Rahvusvaheline Arvelduspank), prof Helmut Wagner (Hageni Ülikool), dr Eduard Hochreiter (Austria Pank), Christian Noyer (Euroopa Keskpank), sir Peter Petrie (Inglise Pank) ja Matti Vanhala (Soome Pank).

Konverentsi lõpukõne pidas Eesti Vabariigi peaminister Mart Laar.

Teaduskonverentsi juhtis Eesti Panga asepresident Peter Lõhmus. Konverentsi ettekanded ilmuvad eraldi kogumikuna eesti ja inglise keeles.

Õhtul toimus samas Eesti Panga presidendi Vahur Krafti vastuvõtt konverentsi külalistele ja panga töötajaile. Esines panga kammerkoor.

4. MAI

Ilmus Eesti Panga siseajalehe esimene number.

7. MAI

Eesti Panga presidendi määrus

AS Latvijas Unibanka Eesti esinduse asutamisloa tühistamise kohta

26. aprillil 1999 teatas AS Latvijas Unibanka Eesti Pangale oma juhatuse otsusest sulgeda Unibanka esindus Eestis. Arvestades seda ning võttes aluseks Eesti Panga presidendi määruse 13. maist 1998 ASile Latvijas Unibanka esinduse avamiseks Eestis asutamisloa andmise kohta (vt Eesti Panga bülletään nr 3, 1998, lk 4), samuti Eesti Panga nõukogu 1995. aasta 7. märtsi otsusega (vt Eesti Panga bülletään, nr 3, 1995, lk 3) kehtestatud "Välisriigi krediidiasutuse allasutuse või -üksuse asutamise ja sellele tegevuslitsentsi andmise korra" 28. punkti, tühistati määrusega ASile Latvijas Unibanka väljastatud esinduse avamisluba.

14. MAI

Eesti Panga presidendi määrus

krediidiasutuse likvideerijate ja krediidiasutuse ajutise halduri ja pankrotihalduri aruandluse esitamise korra kinnitamise kohta

Krediidiasutuste seaduse 120. paragrahvi 6. punkti ja 128. paragrahvi 5. lõike alusel kinnitati määrusega kaks dokumenti: "Nõuded krediidiasutuse ajutise halduri ja pankrotihalduri aruandlusele ja aruannete esitamise kord" ning "Nõuded krediidiasutuse likvideerijate aruandlusele ja likvideerimisaruannete esitamise kord".

Määrus, mis jõustub 1. juulist 1999, on koos lisadega täielikult avaldatud Riigi Teataja Lisas (1999, 87, 1079). Ühtlasi tunnistati määrusega kehtetuks Eesti Panga 1993. aasta 5. veebruari käskkiri pankade ja muude krediidiasutuste sundlikvideerimise üldkorra ja tähtaegade kinnitamise kohta.

20. MAI

Eesti Panga nõukogu otsus

krediidiasutuste poolt Eesti Panga arvelduskontol hoitavate vahendite tasustamise kohta

Eesti Panga seaduse 2. paragrahvi 1. lõike ja 14. paragrahvi alusel täiendas Eesti Panga nõukogu selle otsusega enda 1996. aasta 7. mai otsust krediidiasutuste kohustuslike reservide kohta (vt Eesti Panga Bülletään nr 4, 1996, lk 5-6). Täienduse sisu on selles, et Eesti Panga nõukogu otsustas maksta krediidiasutuste poolt Eesti Pangas hoitavate kohustuslike reservide eest intressi, kasutades viiteintressina Euroopa Keskpanga deposiidiintressi. Otsuse jõustamiseks kohustati Eesti Panga presidenti täiendama kohustusliku reservi arvestuse ja täitmise senist korda.

Otsus jõustub 1. juulist 1999.

Eesti Panga presidendi määrus

maksebilansi aruandevormi kinnitamise kohta

Lähtudes Eesti Panga seaduse 2. paragrahvi 8. lõikest ja 34. paragrahvist, riikliku statistika seaduse 3. paragrahvi 3. lõikest ning seoses maksebilansi koostamiseks vajalike andmete muutumisega, kinnitati määrusega Eesti Vabariigi residentidest kindlustusseltsidele kvartaalne välistehingute aruande vorm, mida rakendatakse 1999. aasta teisest aruandlusperioodist.

Vorm on ära toodud Riigi Teataja Lisas (1999, 89, 1095).

27. MAI

Riigikogu võttis vastu otsuse moodustada uurimiskomisjon Maapanga pankroti asjaolude väljaselgitamiseks ja pankrotiprotsessi erapooletuse tagamiseks. Komisjoni kuuluvad Riigikogu liikmed Rein Järvelill, Urmas Laht, Jaanus Männik, Jaana Padrik, Andres Taimla ja Tiit Toomsalu. Komisjoni volitused kestavad kaks aastat.