SISUKORD CONTENTS                                    
                                           
  Vastutsüklilise puhvri põhiindikaatorid   Main CCB indicators                                    
  Standardne võla ja SKP suhtarvu lõhe   Standardised credit-to-GDP gap                                    
  Täiendav laenude ja SKP suhtarvu lõhe   Additional credit-to-GDP gap                                    
                                           
  Täiendavad indikaatorid   Additional CCB indicators                                    
                                           
  Laenuarengu näitajad   Loan growth                                    
  Laenu- ja liisinguportfelli ning nominaalse SKP aastakasv   Annual growth of loans and leases and nominal GDP                                    
  Ettevõtete laenude ja eluasemelaenude aastakasv   Annual growth of corporate loans and housing loans                                    
                                           
  Kinnisvaraturu näitajad   Real estate market                                    
  Korterite keskmise hinna ja tehingute arvu aastakasv   Annual growth of housing prices and number of transactions                                    
  Korterite keskmise ruutmeetrihinna ja brutokuupalga suhe   Ratio of square metre price for apartments to monthly gross wage                                    
                                           
  Välise tasakaalustamatuse näitajad   External balance                                    
  Jooksevkonto saldo suhtena SKPsse   Current account balance to GDP                                    
                                           
  Pankade bilansi tugevuse näitajad   The strength of the banks' balance sheets                                    
  Pangandussektori esimese taseme omavahendite suhe varadesse   Banking sector CET 1 to total assets                                    
  Laenude ja hoiuste suhtarv   Loan-to-deposit ratio                                    
                                           
  Erasektori võlakoormuse näitajad   Private sector debt burden                                    
  Erasektori intressikoormus   Private sector interest burden                                    
                                           
  Riskihinnangu näitajad   Risk assessments                                    
  Uute eluasemelaenude intressimarginaal 6 kuu EURIBORi suhtes   Interest margin for new housing loans against 6m EURIBOR                                    
  Börsiindeks OMXT   OMXT index