Standardne võla ja SKP suhtarvu lõhe      
Standardised credit-to-GDP gap      
Allikad: statistikaamet, Eesti Pank
Sources: Statistics Estonia, Eesti Pank
Märkused. 1) Võlg on krediidiagregaat, mis vastab Baseli pangajärelevalve komitee (BCBS) definitsioonile ning sisaldab Eesti mittefinantsettevõtetele, majapidamistele ja majapidamisi teenindavatele kasumitaotluseta institutsioonidele antud laene ja nende emiteeritud võlakirju. 2) Pikaajaline trend on võla ja SKP suhtarvu trend, mis on arvutatud alates IV kvartalist 2003 ja mille leidmisel on kasutatud ühepoolset rekursiivset Hodrick-Prescott'i filtrit (lambda = 400 000). 3) Võla ja SKP suhtarvu lõhe on erinevus võla ja SKP suhtarvu ning selle suhtarvu pikaajalise trendi vahel. 4) Puhvri võrdlusmäär on määr, mis on arvutatud ESRNi soovituse 1/2014 lisa 2 järgi.  Notes: 1) Credit is an aggregate which corresponds to the credit definition proposed by the Basel Committee on Banking Supervision (BCBS) and it includes total loans to non-financial  enterprises, households and non-profit institutions serving households, and debt securities issued by non-financial enterprises. 2) The long-term trend is the trend of the credit-to-GDP ratio and it is calculated from Q4 2003 using the one-sided Hodrick-Prescott filter (lambda = 400,000). 3) The credit-to-GDP gap is the difference between the credit-to-GDP ratio and its long-term trend.  4) The benchmark buffer rate is calculated using the ESRB Recommendation 1/2014 Annex 2. 
Kuupäev Võla ja SKP suhtarv Pikaajaline trend Võla ja SKP suhtarvu lõhe (pp) Puhvri võrdlusmäär
Date Credit-to-GDP Long term trend Credit-to-GDP gap (pp) Benchmark buffer rate
31.12.2003 96,1% 96,1% 0 0,00%
31.03.2004 97,7% 97,7% 0 0,00%
30.06.2004 102,0% 102,0% 0 0,00%
30.09.2004 103,9% 104,1% 0 0,00%
31.12.2004 106,3% 106,5% 0 0,00%
31.03.2005 107,1% 108,1% -1 0,00%
30.06.2005 107,6% 109,1% -2 0,00%
30.09.2005 109,6% 110,5% -1 0,00%
31.12.2005 111,3% 112,0% -1 0,00%
31.03.2006 115,7% 114,5% 1 0,00%
30.06.2006 120,2% 117,7% 3 0,25%
30.09.2006 125,8% 121,6% 4 0,75%
31.12.2006 131,0% 125,9% 5 1,00%
31.03.2007 131,9% 129,3% 3 0,25%
30.06.2007 132,3% 132,1% 0 0,00%
30.09.2007 133,1% 134,4% -1 0,00%
31.12.2007 134,0% 136,4% -2 0,00%
31.03.2008 137,9% 138,8% -1 0,00%
30.06.2008 140,0% 141,1% -1 0,00%
30.09.2008 145,8% 144,0% 2 0,00%
31.12.2008 151,4% 147,5% 4 0,75%
31.03.2009 150,9% 150,2% 1 0,00%
30.06.2009 154,1% 153,1% 1 0,00%
30.09.2009 157,8% 156,1% 2 0,00%
31.12.2009 159,6% 158,9% 1 0,00%
31.03.2010 160,1% 161,4% -1 0,00%
30.06.2010 159,7% 163,4% -4 0,00%
30.09.2010 153,0% 164,3% -11 0,00%
31.12.2010 148,7% 164,5% -16 0,00%
31.03.2011 143,9% 164,0% -20 0,00%
30.06.2011 140,6% 163,1% -22 0,00%
30.09.2011 137,3% 161,8% -25 0,00%
31.12.2011 133,5% 160,3% -27 0,00%
31.03.2012 130,0% 158,4% -28 0,00%
30.06.2012 129,7% 156,7% -27 0,00%
30.09.2012 129,0% 155,0% -26 0,00%
31.12.2012 129,2% 153,5% -24 0,00%
31.03.2013 127,8% 152,0% -24 0,00%
30.06.2013 127,4% 150,5% -23 0,00%
30.09.2013 126,5% 149,1% -23 0,00%
31.12.2013 127,1% 147,8% -21 0,00%
31.03.2014 129,6% 146,8% -17 0,00%
30.06.2014 129,3% 145,9% -17 0,00%
30.09.2014 131,4% 145,2% -14 0,00%
31.12.2014 128,1% 144,3% -16 0,00%
31.03.2015 126,1% 143,3% -17 0,00%
30.06.2015 126,6% 142,3% -16 0,00%
30.09.2015 127,1% 141,5% -14 0,00%
31.12.2015 125,5% 140,6% -15 0,00%
31.03.2016 124,6% 139,7% -15 0,00%
30.06.2016 123,8% 138,8% -15 0,00%
30.09.2016 123,6% 137,9% -14 0,00%
31.12.2016 121,6% 136,9% -15 0,00%
31.03.2017 123,0% 136,0% -13 0,00%
30.06.2017 121,4% 135,1% -14 0,00%
30.09.2017 120,5% 134,2% -14 0,00%
31.12.2017 118,5% 133,2% -15 0,00%
31.03.2018 116,2% 132,0% -16 0,00%
30.06.2018 116,7% 131,0% -14 0,00%
30.09.2018 113,7% 129,8% -16 0,00%
31.12.2018 113,5% 128,7% -15 0,00%
31.03.2019 113,1% 127,6% -14 0,00%