Täiendav laenude ja SKP suhtarvu lõhe      
Additional credit-to-GDP gap        
Allikad: statistikaamet, Eesti Pank
Sources: Statistics Estonia, Eesti Pank
Märkused. 1) Laenud on krediidiagregaat, mis hõlmab Eestis tegutsevatest pankadest ja  liisinguettevõtetest antud laene ja liisinguid Eesti mittefinantsettevõtetele, majapidamistele ja majapidamisi teenindavatele kasumitaotluseta institutsioonidele. 2) Pikaajaline trend on laenude ja SKP suhtarvu trend, mis on arvutatud alates IV kvartalist 1996 ja mille leidmisel on kasutatud ühepoolset rekursiivset Hodrick-Prescott'i filtrit (lambda = 400 000). 3) Laenude ja SKP suhtarvu lõhe on erinevus laenude ja SKP suhtarvu ning selle suhtarvu pikaajalise trendi vahel. 4) Puhvri võrdlusmäär on määr, mis on arvutatud ESRNi soovituse 1/2014 lisa 2 järgi. Notes: 1) Loans and leases is an aggregate which includes loans and leases provided by banks operating in Estonia to non-financial  enterprises, households and non-profit institutions serving households. 2) The long-term trend is the trend of the loans and leases-to-GDP ratio and it is calculated from Q4 1996 using the one-sided Hodrick-Prescott filter (lambda = 400,000). 3) The loans and leases-to-GDP gap is the difference between the loans and leases-to-GDP ratio and its long-term trend.  4) The benchmark buffer rate is calculated using the ESRB Recommendation 1/2014 Annex 2.
Kuupäev Laenude ja SKP suhtarv Pikaajaline trend Laenude ja SKP suhtarvu lõhe (pp) Puhvri võrdlusmäär
Date Loans and leases-to-GDP Long term trend Loans and leases-to-GDP gap (pp) Benchmark buffer rate
31.12.1996 14,1% 14,1% 0 0,00%
31.03.1997 11,0% 11,0% 0 0,00%
30.06.1997 14,7% 14,7% 0 0,00%
30.09.1997 16,5% 15,7% 1 0,00%
31.12.1997 17,6% 17,3% 0 0,00%
31.03.1998 18,5% 18,5% 0 0,00%
30.06.1998 18,6% 19,2% -1 0,00%
30.09.1998 18,7% 19,7% -1 0,00%
31.12.1998 24,9% 22,3% 3 0,25%
31.03.1999 24,8% 24,0% 1 0,00%
30.06.1999 24,3% 25,0% -1 0,00%
30.09.1999 23,9% 25,6% -2 0,00%
31.12.1999 23,7% 25,9% -2 0,00%
31.03.2000 23,6% 26,2% -3 0,00%
30.06.2000 24,5% 26,5% -2 0,00%
30.09.2000 24,9% 26,9% -2 0,00%
31.12.2000 31,9% 28,6% 3 0,50%
31.03.2001 32,3% 30,2% 2 0,25%
30.06.2001 33,4% 31,6% 2 0,00%
30.09.2001 34,8% 33,0% 2 0,00%
31.12.2001 36,3% 34,5% 2 0,00%
31.03.2002 37,1% 35,9% 1 0,00%
30.06.2002 38,7% 37,3% 1 0,00%
30.09.2002 39,7% 38,6% 1 0,00%
31.12.2002 41,1% 40,0% 1 0,00%
31.03.2003 41,5% 41,2% 0 0,00%
30.06.2003 42,8% 42,4% 0 0,00%
30.09.2003 44,5% 43,7% 1 0,00%
31.12.2003 46,6% 45,1% 2 0,00%
31.03.2004 47,5% 46,5% 1 0,00%
30.06.2004 50,7% 48,0% 3 0,25%
30.09.2004 53,1% 49,7% 3 0,50%
31.12.2004 55,5% 51,5% 4 0,75%
31.03.2005 58,2% 53,4% 5 1,00%
30.06.2005 62,9% 55,6% 7 1,75%
30.09.2005 66,9% 58,0% 9 2,25%
31.12.2005 72,1% 60,7% 11 3,00%
31.03.2006 75,3% 63,5% 12 3,25%
30.06.2006 81,6% 66,6% 15 4,25%
30.09.2006 86,3% 70,0% 16 4,50%
31.12.2006 91,2% 73,5% 18 5,00%
31.03.2007 93,7% 76,9% 17 4,75%
30.06.2007 96,1% 80,3% 16 4,50%
30.09.2007 97,8% 83,5% 14 4,00%
31.12.2007 98,8% 86,5% 12 3,25%
31.03.2008 100,8% 89,5% 11 3,00%
30.06.2008 102,1% 92,4% 10 2,50%
30.09.2008 103,8% 95,2% 9 2,25%
31.12.2008 104,3% 97,8% 7 1,50%
31.03.2009 105,4% 100,2% 5 1,00%
30.06.2009 108,9% 102,8% 6 1,50%
30.09.2009 112,4% 105,5% 7 1,75%
31.12.2009 114,1% 108,0% 6 1,50%
31.03.2010 113,3% 110,4% 3 0,50%
30.06.2010 110,8% 112,4% -2 0,00%
30.09.2010 107,1% 113,9% -7 0,00%
31.12.2010 102,6% 115,0% -12 0,00%
31.03.2011 97,3% 115,7% -18 0,00%
30.06.2011 94,0% 116,0% -22 0,00%
30.09.2011 89,8% 116,0% -26 0,00%
31.12.2011 86,7% 115,8% -29 0,00%
31.03.2012 84,6% 115,4% -31 0,00%
30.06.2012 83,5% 114,9% -31 0,00%
30.09.2012 83,2% 114,4% -31 0,00%
31.12.2012 81,8% 113,8% -32 0,00%
31.03.2013 81,2% 113,2% -32 0,00%
30.06.2013 79,7% 112,4% -33 0,00%
30.09.2013 79,6% 111,7% -32 0,00%
31.12.2013 78,5% 110,9% -32 0,00%
31.03.2014 77,5% 110,0% -33 0,00%
30.06.2014 77,5% 109,2% -32 0,00%
30.09.2014 77,6% 108,4% -31 0,00%
31.12.2014 76,1% 107,5% -31 0,00%
31.03.2015 75,9% 106,6% -31 0,00%
30.06.2015 76,4% 105,7% -29 0,00%
30.09.2015 77,2% 105,0% -28 0,00%
31.12.2015 77,5% 104,2% -27 0,00%
31.03.2016 77,9% 103,5% -26 0,00%
30.06.2016 78,5% 102,8% -24 0,00%
30.09.2016 78,7% 102,1% -23 0,00%
31.12.2016 78,8% 101,5% -23 0,00%
31.03.2017 78,4% 100,8% -22 0,00%
30.06.2017 77,5% 100,1% -23 0,00%
30.09.2017 74,2% 99,2% -25 0,00%
31.12.2017 73,8% 98,4% -25 0,00%
31.03.2018 73,9% 97,5% -24 0,00%
30.06.2018 73,7% 96,6% -23 0,00%
30.09.2018 72,9% 95,7% -23 0,00%
31.12.2018 72,4% 94,8% -22 0,00%
31.03.2019 72,0% 93,9% -22 0,00%