Tabel 13. Tähtajaliste krooni- ja välisvaluutahoiuste kaalutud keskmine aastaintress 1998. aastal

 

31.1.98

28.2.98

31.3.98

30.4.98

31.5.98

30.6.98

31.7.98

31.8.98

30.9.98

31.10.98

30.11.98

31.12.98

Kroonihoiused kokku

11,3%

11,7%

10,5%

8,0%

6,3%

5,8%

5,7%

6,0%

6,8%

8,1%

8,7%

8,1%

   kuni 3 kuud

11,4%

11,7%

10,3%

7,6%

6,0%

5,6%

5,5%

5,8%

6,6%

8,0%

8,6%

7,9%

   3 kuni 6 kuud

10,6%

11,3%

11,3%

11,1%

9,8%

9,4%

9,5%

9,6%

10,3%

10,1%

11,2%

10,7%

   6 kuud kuni 1 aasta

11,6%

12,0%

12,2%

12,2%

10,9%

11,0%

11,0%

11,0%

11,4%

12,4%

12,6%

12,9%

   üle 1 aasta

9,8%

10,8%

11,2%

11,0%

10,5%

9,4%

10,3%

9,3%

10,7%

8,8%

9,5%

8,9%

DEM

6,0%

5,4%

7,2%

4,6%

4,5%

4,2%

4,3%

3,7%

3,4%

3,3%

3,4%

4,7%

USD

6,1%

5,7%

5,9%

6,0%

5,7%

5,7%

5,9%

5,8%

5,4%

5,0%

4,9%

4,8%