Kirje 1993 1994 1995 1996 1997 1998
Jooksevkonto 279,00 -2 145,60 -1 810,60 -4 806,90 -7 813,20 -6 332,00
Kaupade ja teenuste bilanss -927,90 -3 253,20 -3 285,20 -6 043,20 -7 423,00 -7 070,30
Kaubandusbilanss -1 925,00 -4 615,90 -7 615,50 -12 288,20 -15 654,90 -15 723,90
     Kaupade eksport f.o.b 10 762,70 15 828,50 19 428,20 21 833,40 31 871,40 37 778,50
     Kaupade import f.o.b -12 687,70 -20 444,40 -27 043,70 -34 121,60 -47 526,30 -53 502,40
Teenuste bilanss 997,10 1 362,70 4 330,30 6 245,00 8 231,90 8 653,60
     Teenused: kreedit 4 434,30 6 657,00 10 022,90 13 352,80 18 366,70 20 615,20
     Teenused: deebet -3 437,20 -5 294,30 -5 692,60 -7 107,80 -10 134,80 -11 961,60
Tulude bilanss -185,40 -378,00 28,20 26,20 -2 010,50 -1 342,50
     Tulud: kreedit 355,50 482,50 727,70 1 352,50 1 594,10 1 820,00
     Tulud: deebet -540,90 -860,50 -699,50 -1 326,30 -3 604,60 -3 162,50
Ülekannete bilanss 1 392,30 1 485,60 1 446,40 1 210,10 1 620,30 2 080,80
     Ülekanded: kreedit 1 434,90 1 558,70 1 540,80 1 406,60 1 877,70 2 422,80
     Ülekanded: deebet -42,60 -73,10 -94,40 -196,50 -257,40 -342,00
Kapitali- ja finantskonto 2 908,50 2 221,40 2 836,10 6 396,40 10 953,30 6 778,30
Kapitalikonto 0,00 -8,10 -9,10 -7,80 -2,00 25,20
Finantskonto 2 908,50 2 229,50 2 845,20 6 404,20 10 955,30 6 753,10
    Otseinvesteeringud 2 070,80 2 789,40 2 283,80 1 329,90 1 781,20 7 871,10
         Välismaale -82,10 -29,80 -29,10 -484,50 -1 912,90 -70,80
         Eestisse 2 152,90 2 819,20 2 312,90 1 814,40 3 694,10 7 941,90
    Portfelliinvesteeringud -3,00 -183,40 -255,10 1 784,40 3 655,10 21,60
         Nõuded -5,40 -288,20 -382,30 -628,40 -2 319,30 1,90
             Omandiväärtpaberid -5,20 -187,70 58,00 -181,00 -1 238,50 619,50
             Võlaväärtpaberid -0,20 -100,50 -440,30 -447,40 -1 080,80 -617,60
         Kohustused 2,40 104,80 127,20 2 412,80 5 974,40 19,70
             Omandiväärtpaberid 1,30 104,60 113,70 2 093,80 1 763,60 316,30
             Võlaväärtpaberid 1,10 0,20 13,50 319,00 4 210,80 -296,60
    Muud investeeringud 840,70 -376,50 816,50 3 289,90 5 519,00 -1 139,60
         Nõuded -1 909,70 -1 860,90 -1 118,80 -107,60 -4 635,50 -2 398,10
             Pikaajaline kapital -9,80 -37,00 -221,90 -17,50 -1 063,00 -775,50
             Lühiajaline kapital -1 899,90 -1 823,90 -896,90 -90,10 -3 572,50 -1 622,60
         Kohustused 2 750,40 1 484,40 1 935,30 3 397,50 10 154,50 1 258,50
             Pikaajaline kapital 1 687,50 113,00 1 046,00 1 783,00 4 604,90 1 288,40
             Lühiajaline kapital 1 062,90 1 371,40 889,30 1 614,50 5 549,60 -29,90
Vead ja täpsustused -611,80 319,80 174,90 -361,10 -368,80 -319,10
Üldbilanss 2 575,70 395,60 1 200,40 1 228,40 2 771,30 126,40
Reservid -2 575,70 -395,60 -1 200,40 -1 228,40 -2 771,30 -126,40

Vastavalt täiendava informatsiooni laekumisele on korrigeeritud eelnevate perioodide andmeid.