Põhieksport (mln kr)

Osatähtsus (%)

1998/1997
%

1996

1997

1998

1996

1997

1998

Toidukaubad

3 190,20

5 120,60

4 967,80

15,00

16,20

13,20

-3,00

Mineraalsed tooted

1 233,80

1 393,30

976,80

5,80

4,40

2,60

-29,90

Keemiatööstuse tooted

2 162,10

2 673,60

2 759,40

10,20

8,50

7,40

3,20

Garderoobikaubad

4 077,40

5 138,00

6 016,10

19,20

16,30

16,00

17,10

Puit, paber ja tooted neist

3 049,60

5 221,50

6 421,90

14,40

16,50

17,10

23,00

Metallid ja metallitooted

1 379,50

2 159,50

3 021,70

6,50

6,80

8,00

39,90

Masinad ja seadmed

3 020,50

5 725,20

8 334,40

14,20

18,10

22,20

45,60

Transpordivahendid

871,30

1 126,40

1 247,80

4,10

3,60

3,30

10,80

Mööbel jm

1 450,40

1 862,40

2 391,40

6,80

5,90

6,40

28,40

Muud tööstuskaubad

812,30

1 186,80

1 400,10

3,80

3,80

3,70

18,00

Kokku

21 246,90

31 607,30

37 537,50

100,00

100,00

100,00

18,80

Põhieksport ei sisalda eelnevalt tollilattu imporditud kaupade taasväljavedu ega nende vormistamist vee- ja õhusõidukite varudeks. Põhiekspordi puhul on arvesse võetud ESA väliskaubandusstatistikas kajastamata võimalikke hinnamoonutusi kaupade ekspordil tolliladude kaudu.