Põhiimport (mln kr)

Osatähtsus (%)

1998/1997
%

1996

1997

1998

1996

1997

1998

Toidukaubad

4 986,30

6 204,30

6 259,50

14,40

12,70

11,30

0,90

Mineraalsed tooted

3 192,20

3 857,30

3 196,80

9,20

7,90

5,80

-17,10

Keemiatööstuse tooted

4 523,60

5 977,50

6 379,20

13,00

12,20

11,60

6,70

Garderoobikaubad

4 309,80

5 354,90

6 069,10

12,40

11,00

11,00

13,30

Puit, paber ja tooted neist

1 674,70

2 299,80

2 728,70

4,80

4,70

4,90

18,60

Metallid ja metallitooted

2 807,60

4 137,20

5 113,70

8,10

8,50

9,30

23,60

Masinad ja seadmed

7 871,40

12 347,10

16 259,30

22,70

25,30

29,50

31,70

Transpordivahendid

2 526,60

5 171,00

5 304,80

7,30

10,60

9,60

2,60

Mööbel jm

1 002,10

1 278,40

1 440,20

2,90

2,60

2,60

12,70

Muud tööstuskaubad

1 772,60

2 227,80

2 454,00

5,10

4,60

4,40

10,20

Kokku

34 666,80

48 855,30

55 205,30

100,00

100,00

100,00

13,00

Põhiimport ei sisalda sisseveetud kaupade tolliladustamist, lisatud on aga kaupade tarned tollilaost vabasse ringlusse ja töötluseks.