Tabel 7. Panganduslik ülevaade 1994-1998 (mln kr)(1)

VARAD

31.12.94

31.12.95

31.12.96

31.12.97

31.1.98

28.2.98

31.3.98

30.4.98

31.5.98

30.6.98

31.7.98

31.8.98

30.9.98

31.10.98

30.11.98

31.12.98

Välisvarad (neto)

7 114,0

7 544,0

7 170,7

5 535,2

5 208,9

6 085,7

6 567,9

6 740,0

6 431,0

7 267,1

6 935,9

5 923,4

5 531,5

4 549,0

5 481,3

5 513,6

   Välisvarad

9 402,4

10 784,8

12 809,2

19 878,9

18 793,0

19 471,4

20 174,8

19 946,9

20 097,2

21 067,1

20 331,0

20 020,0

18 646,4

17 380,2

17 730,4

18 265,6

      Eesti Pank

6 381,7

7 480,0

8 788,1

11 801,2

10 878,0

11 295,2

10 705,3

10 995,1

11 739,4

12 732,0

11 393,3

12 655,4

11 396,2

10 893,1

10 810,7

11 784,8

      Teised rahaasutused(2)

3 020,6

3 304,8

4 021,1

8 077,7

7 915,0

8 176,1

9 469,5

8 951,8

8 357,9

8 335,1

8 937,7

7 364,7

7 250,3

6 487,0

6 919,6

6 480,9

   Väliskohustused

-2 288,4

-3 240,9

-5 638,5

-14 343,7

-13 584,1

-13 385,7

-13 607,0

-13 206,9

-13 666,3

-13 800,0

-13 395,1

-14 096,6

-13 115,0

-12 831,1

-12 249,1

-12 752,0

      Eesti Pank

-1 644,5

-1 546,7

-1 434,1

-1 253,3

-1 259,8

-1 246,9

-1 223,8

-1 249,5

-1 156,0

-1 376,8

-1 079,9

-1 074,0

-1 005,7

-998,9

-1 005,3

-889,8

      Teised rahaasutused

-644,0

-1 694,2

-4 204,4

-13 090,4

-12 324,3

-12 138,8

-12 383,1

-11 957,4

-12 510,3

-12 423,2

-12 315,2

-13 022,6

-12 109,3

-11 832,2

-11 243,8

-11 862,2

Kodumaised nõuded

3 138,9

4 424,9

10 300,6

19 184,5

19 763,1

19 743,0

20 753,8

21 548,4

22 053,8

21 788,6

21 724,4

22 199,5

22 285,0

22 137,6

23 162,4

23 622,3

   Nõuded valitsusele
(neto)(3)

-1 418,3

-2 341,4

-1 711,9

-2 761,9

-2 909,5

-2 735,4

-2 346,8

-2 531,3

-2 683,2

-2 551,9

-2 983,7

-2 904,9

-2 850,7

-2 388,3

-2 230,6

-1 469,4

      Eesti Panga nõuded valitsusele

0,0

3,0

3,3

3,6

6,2

1,8

3,6

5,3

1,8

3,5

5,0

1,8

3,3

4,8

1,4

2,9

      Valitsuse hoiused Eesti Pangas

-0,6

-0,3

-0,6

-355,6

-156,0

-152,8

-5,3

-11,1

-6,1

-116,5

-10,1

-5,2

-129,2

-10,9

-6,5

-6,5

      Teiste rahaasutuste nõuded valitsusele

405,3

128,7

820,8

1 086,9

1 059,2

1 064,4

978,4

950,6

944,3

995,2

946,4

857,9

856,4

874,5

936,3

945,9

      Valitsuse hoiused teistes rahaasutustes

-1 823,0

-2 472,8

-2 535,4

-3 496,9

-3 818,9

-3 648,8

-3 323,5

-3 476,1

-3 623,2

-3 434,2

-3 925,0

-3 759,3

-3 581,3

-3 256,7

-3 161,8

-2 411,7

   Nõuded teistele finantsasutustele

12,2

596,4

2 026,0

4 980,2

4 927,4

4 628,3

4 859,9

5 318,4

5 690,9

5 599,6

5 846,8

5 932,8

5 767,2

5 679,5

6 292,8

6 325,7

   Nõuded riiklikele ettevõtetele

360,8

317,7

417,4

320,1

252,5

250,2

240,0

143,5

112,1

106,6

128,6

127,8

106,8

113,0

130,5

225,8

   Nõuded erasektorile

4 184,3

5 852,3

9 569,1

16 646,1

17 492,7

17 599,8

18 000,8

18 617,7

18 934,0

18 634,4

18 732,7

19 043,9

19 261,9

18 733,5

18 969,7

18 540,2

KOHUSTUSED

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Raha

6 319,9

8 203,4

10 756,6

13 223,3

12 717,0

12 913,9

13 304,7

13 579,6

13 860,5

13 807,9

13 461,2

13 390,0

12 855,9

11 897,5

12 303,1

12 750,3

  Sularaha majanduses

3 071,3

3 803,6

4 268,5

4 588,5

4 463,3

4 516,6

4 478,3

4 641,6

4 765,0

4 864,8

4 987,1

4 779,2

4 567,8

4 552,9

4 462,5

4 538,6

  Nõudmiseni hoiused

3 248,6

4 399,8

6 488,1

8 634,9

8 253,7

8 397,3

8 826,4

8 938,0

9 095,5

8 943,1

8 474,1

8 610,8

8 288,0

7 344,6

7 840,6

8 211,7

Pool-raha

1 609,2

2 141,7

3 366,6

6 286,0

6 284,7

6 837,7

7 087,5

7 671,0

7 479,3

7 338,5

7 722,2

7 609,2

7 893,1

7 852,8

7 746,0

8 047,5

  Tähtajalised ja säästuhoiused

684,3

1 014,5

1 836,3

3 159,6

3 377,6

4 061,8

4 238,7

4 757,2

4 555,7

4 168,5

4 558,8

4 557,0

4 639,6

4 673,0

4 541,0

4 701,2

  Välisvaluuta hoiused

925,0

1 127,2

1 530,3

3 126,4

2 907,1

2 775,9

2 848,8

2 913,8

2 923,6

3 169,9

3 163,4

3 052,2

3 253,5

3 179,8

3 205,0

3 346,3

Võlakirjad

40,0

14,0

67,5

368,9

370,4

732,8

732,9

682,6

630,7

655,2

643,3

295,6

270,8

247,3

259,9

200,7

Valitsuse laenufondid

487,1

819,5

915,2

671,7

669,7

750,7

782,8

803,7

837,0

686,4

682,8

685,9

706,7

578,2

577,9

555,2

Muud näitajad (neto)

1 796,6

1 964,2

2 713,9

4 169,7

4 930,3

4 589,6

5 413,6

5 551,6

5 677,2

6 567,8

6 150,8

6 142,2

6 090,1

6 110,9

7 756,8

7 582,2

(1) Alates 1998. a detsembrist avaldatakse panganduslikku ülevaadet Rahvusvahelise Valuutafondi (IMF) andmeleviku eristandardi (Special Data Dissemination Standard; SDDS) tingimuste kohaselt.
(2) Teised rahaasutused - krediidiasutused ning Eesti Panga poolt litsentseeritud laenu-hoiuühistud.
(3) Valitsus - keskvalitsus, eelarvevälised fondid ja kohalikud omavalitsused.