Tabel 8. Krediidiasutuste auditeerimata koondbilanss 1994-1998 (mln kr)

VARAD

31.12.94

osa-
tähtsus
bilansi
mahus

31.12.95

osa-
tähtsus
bilansi
mahus

31.12.96

osa-
tähtsus
bilansi
mahus

31.12.97

osa-
tähtsus
bilansi
mahus

31.3.98

osa-
tähtsus
bilansi
mahus

30.6.98

osa-
tähtsus
bilansi
mahus

30.9.98

osa-
tähtsus
bilansi
mahus

31.12.98

osa-
tähtsus
bilansi
mahus

muutus
võrreldes
31.12.1997

Sularaha

649,2

6,4%

769,7

5,2%

955,6

4,4%

1 212,4

3,1%

1 137,9

2,7%

1 286,8

3,0%

1 020,8

2,5%

1 065,0

2,6%

-12,2%

Nõuded keskpangale

771,7

7,7%

759,1

5,1%

1 201,0

5,5%

2 888,7

7,5%

2 330,0

5,4%

3 488,4

8,2%

2 809,9

6,7%

3 657,5

8,9%

26,6%

Nõuded krediidiasutustele

2 587,2

25,7%

3 684,7

24,8%

2 925,2

13,4%

3 458,2

8,9%

5 330,5

12,4%

4 222,6

9,9%

3 961,2

9,5%

3 000,7

7,3%

-13,2%

      sh välisriikide krediidiasutustele

2 206,5

21,9%

2 563,4

17,3%

1 963,4

9,0%

3 135,7

8,1%

4 419,7

10,3%

3 597,9

8,4%

3 633,8

8,7%

2 981,5

7,3%

-4,9%

Nõuded klientidele

4 375,8

43,5%

6 734,9

45,3%

11 697,2

53,4%

20 263,9

52,3%

22 240,2

51,8%

23 436,2

54,8%

24 020,9

57,7%

23 898,7

58,3%

17,9%

Nõuded valitsusele

41,7

0,4%

118,6

0,8%

170,7

0,8%

273,7

0,7%

260,1

0,6%

252,1

0,6%

256,2

0,6%

277,4

0,7%

1,4%

       sh keskvalitsusele

6,6

0,1%

1,1

0,0%

10,8

0,0%

12,4

0,0%

15,0

0,0%

13,8

0,0%

12,5

0,0%

15,8

0,0%

27,6%

             kohalikele omavalitsustele

35,1

0,3%

117,6

0,8%

159,9

0,7%

258,3

0,7%

242,8

0,6%

236,0

0,6%

241,3

0,6%

259,2

0,6%

0,4%

Nõuded finantseerimisasutustele

3,8

0,0%

600,8

4,0%

1 766,5

8,1%

3 272,5

8,4%

2 992,3

7,0%

3 661,0

8,6%

3 956,1

9,5%

4 292,5

10,5%

31,2%

Laenud riigi ja kohalike omavalitsuste äriühingutele

363,2

3,6%

308,9

2,1%

297,5

1,4%

296,6

0,8%

247,8

0,6%

201,6

0,5%

198,9

0,5%

315,3

0,8%

6,3%

Laenud muudele äriühingutele

3 479,3

34,6%

4 970,0

33,5%

7 644,4

34,9%

12 240,2

31,6%

14 508,4

33,8%

15 068,2

35,3%

15 262,9

36,7%

14 748,9

36,0%

20,5%

Laenud mittetulundusühingutele

 

 

 

 

10,7

0,0%

33,6

0,1%

32,7

0,1%

26,1

0,1%

36,0

0,1%

33,1

0,1%

-1,6%

Laenud eraisikutele

487,7

4,8%

736,6

5,0%

1 807,4

8,3%

4 147,3

10,7%

4 199,0

9,8%

4 227,2

9,9%

4 310,8

10,4%

4 231,5

10,3%

2,0%

Ebatõenäoliselt laekuvad nõuded

-154,8

-1,5%

-165,4

-1,1%

-239,1

-1,1%

-417,6

-1,1%

-462,3

-1,1%

-459,9

-1,1%

-549,4

-1,3%

-951,0

-2,3%

127,7%

Väärtpaberid

792,7

7,9%

1 488,5

10,0%

3 241,4

14,8%

8 110,1

20,9%

8 916,4

20,8%

7 765,6

18,2%

6 370,1

15,3%

6 345,8

15,5%

-21,8%

Võlakirjad ja fikseeritud tulumääraga väärtpaberid

643,8

6,4%

1 165,6

7,8%

2 201,5

10,1%

5 349,2

13,8%

6 016,0

14,0%

5 375,9

12,6%

4 848,7

11,6%

5 009,0

12,2%

-6,4%

Aktsiad ja osad

148,9

1,5%

322,9

2,2%

1 039,8

4,7%

2 760,9

7,1%

2 900,5

6,8%

2 389,7

5,6%

1 521,4

3,7%

1 336,8

3,3%

-51,6%

Tütarettevõtete aktsiad

44,8

0,4%

124,1

0,8%

368,0

1,7%

892,5

2,3%

1 016,5

2,4%

1 185,6

2,8%

905,8

2,2%

970,0

2,4%

8,7%

Sidusettevõtete aktsiad

37,5

0,4%

60,8

0,4%

86,5

0,4%

34,7

0,1%

52,3

0,1%

50,1

0,1%

188,5

0,5%

47,0

0,1%

35,4%

Immateriaalne põhivara

15,7

0,2%

27,3

0,2%

39,4

0,2%

29,6

0,1%

32,9

0,1%

33,0

0,1%

1 001,3

2,4%

1 362,0

3,3%

4500,5%

Materiaalne põhivara

623,7

6,2%

931,8

6,3%

1 244,9

5,7%

1 373,8

3,5%

1 345,7

3,1%

1 256,2

2,9%

1 287,7

3,1%

1 214,8

3,0%

-11,6%

Muu vara

406,2

4,0%

626,5

4,2%

836,1

3,8%

1 848,9

4,8%

2 049,4

4,8%

1 705,7

4,0%

1 713,1

4,1%

1 401,3

3,4%

-24,2%

Varad kokku

10 067,2

100,0%

14 857,1

100,0%

21 901,7

100,0%

38 767,9

100,0%

42 920,7

100,0%

42 734,6

100,0%

41 635,6

100,0%

40 994,9

100,0%

5,7%

KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Võlgnevused krediidiasutustele ja keskpangale

805,3

8,0%

1 652,4

11,1%

2 643,7

12,1%

6 244,2

16,1%

7 161,7

16,7%

6 325,4

14,8%

5 794,0

13,9%

5 355,3

13,1%

-14,2%

      sh välisriikide krediidiasutustele

217,6

2,2%

610,6

4,1%

1 628,0

7,4%

5 773,8

14,9%

6 396,7

14,9%

5 816,2

13,6%

5 407,1

13,0%

5 328,4

13,0%

-7,7%

Võlgnevused klientidele

6 943,7

69,0%

9 663,6

65,0%

13 975,6

63,8%

21 278,2

54,9%

21 898,8

51,0%

22 660,0

53,0%

22 518,3

54,1%

21 470,4

52,4%

0,9%

      sh nõudmiseni hoiused

5 666,4

56,3%

7 815,9

52,6%

10 339,0

47,2%

14 499,7

37,4%

14 092,5

32,8%

14 140,2

33,1%

13 409,0

32,2%

12 763,1

31,1%

-12,0%

           tähtajalised ja säästuhoiused

1 276,2

12,7%

1 819,9

12,2%

3 393,5

15,5%

6 643,5

17,1%

7 633,3

17,8%

8 368,3

19,6%

9 008,5

21,6%

8 577,0

20,9%

29,1%

Võlgnevused valitsusele

1 714,0

17,0%

2 370,8

16,0%

2 477,4

11,3%

3 437,1

8,9%

3 270,5

7,6%

3 451,3

8,1%

3 594,0

8,6%

2 422,1

5,9%

-29,5%

     sh keskvalitsusele

361,3

3,6%

802,5

5,4%

991,5

4,5%

1 648,1

4,3%

1 143,4

2,7%

1 615,6

3,8%

1 521,7

3,7%

862,6

2,1%

-47,7%

          kohalikele omavalitsustele

530,1

5,3%

475,9

3,2%

727,4

3,3%

956,3

2,5%

1 145,1

2,7%

1 084,7

2,5%

1 211,3

2,9%

530,1

1,3%

-44,6%

Võlgnevused finantseerimisasutustele

59,5

0,6%

150,2

1,0%

500,8

2,3%

606,4

1,6%

1 048,6

2,4%

1 058,5

2,5%

1 077,7

2,6%

1 411,8

3,4%

132,8%

Võlgnevused riigi ja kohalike omavalitsuste äriühingutele

774,6

7,7%

666,1

4,5%

684,9

3,1%

701,6

1,8%

877,0

2,0%

675,6

1,6%

761,6

1,8%

634,6

1,5%

-9,6%

Võlgnevused muudele äriühingutele

2 797,6

27,8%

3 771,5

25,4%

5 441,8

24,8%

8 691,5

22,4%

8 121,9

18,9%

8 281,6

19,4%

7 958,9

19,1%

8 052,9

19,6%

-7,3%

Võlgnevused mittetulundusühingutele

 

 

 

 

147,6

0,7%

338,2

0,9%

411,6

1,0%

397,6

0,9%

469,3

1,1%

497,7

1,2%

47,1%

Võlgnevused eraisikutele

1 598,1

15,9%

2 705,0

18,2%

4 723,0

21,6%

7 503,4

19,4%

8 169,2

19,0%

8 795,6

20,6%

8 656,7

20,8%

8 451,4

20,6%

12,6%

Valitsuse laenufondid ja välisabifondid

519,2

5,2%

779,7

5,2%

873,3

4,0%

699,4

1,8%

849,3

2,0%

685,8

1,6%

706,2

1,7%

554,8

1,4%

-20,7%

Välja antud võlakirjad

220,0

2,2%

14,0

0,1%

295,5

1,3%

3 283,9

8,5%

3 980,5

9,3%

4 306,3

10,1%

4 180,0

10,0%

3 923,2

9,6%

19,5%

Muud kohustused

890,1

8,8%

1 278,2

8,6%

1 700,2

7,8%

2 130,1

5,5%

2 327,7

5,4%

2 665,7

6,2%

2 039,5

4,9%

1 752,1

4,3%

-17,8%

Allutatud kohustused

40,0

0,4%

58,6

0,4%

250,6

1,1%

1 043,8

2,7%

1 469,2

3,4%

1 357,5

3,2%

1 384,9

3,3%

1 157,4

2,8%

10,9%

Eraldised

0,8

0,0%

2,4

0,0%

81,3

0,4%

105,7

0,3%

190,8

0,4%

190,3

0,4%

131,6

0,3%

124,0

0,3%

17,3%

Aktsiakapital

598,1

5,9%

1 051,8

7,1%

1 369,6

6,3%

2 418,8

6,2%

3 217,8

7,5%

3 085,6

7,2%

3 733,1

9,0%

6 142,2

15,0%

153,9%

Reservid

111,6

1,1%

202,4

1,4%

308,4

1,4%

502,7

1,3%

835,8

1,9%

1 103,0

2,6%

755,2

1,8%

675,8

1,6%

34,4%

Kasum/kahjum

-61,5

-0,6%

154,1

1,0%

403,4

1,8%

1 061,1

2,7%

989,2

2,3%

355,0

0,8%

392,8

0,9%

-160,4

-0,4%

-115,1%

Kohustused ja omakapital kokku

10 067,2

100,0%

14 857,1

100,0%

21 901,7

100,0%

38 767,9

100,0%

42 920,7

100,0%

42 734,6

100,0%

41 635,6

100,0%

40 994,9

100,0%

5,7%