Tabel 9. Krediidiasutuste hoiuste jääk ja kuukäive kliendigruppide järgi 1998. aastal (mln kr)

 

31.1.98

28.2.98

31.3.98

30.4.98

31.5.98

30.6.98

31.7.98

31.8.98

30.9.98

31.10.98

30.11.98

31.12.98

Hoiuste jääk kokku

21 116,5

21 609,6

21 898,8

22 757,6

23 003,9

22 660,0

23 073,1

23 034,5

22 518,3

21 032,9

21 275,4

21 470,4

    sh mitteresidendid

2 839,1

2 802,7

2 738,8

2 751,6

2 908,1

2 956,0

2 961,7

3 094,1

2 793,0

2 614,9

2 540,3

2 811,3

Nõudmiseni hoiused

13 980,1

13 792,6

14 092,5

14 132,0

14 328,3

14 140,2

14 074,1

14 166,9

13 409,0

11 805,1

12 619,4

12 763,1

    sh mitteresidendid

1 943,9

1 867,9

1 774,1

1 828,0

1 722,3

1 718,9

1 746,6

1 709,0

1 507,9

1 243,8

1 354,3

1 482,3

Valitsus

2 006,0

1 839,4

1 897,4

1 707,3

1 874,3

1 689,8

2 018,6

2 077,8

1 800,8

1 602,0

1 600,5

1 365,8

Finantseerimisasutused

340,0

292,0

463,4

392,4

425,8

419,3

343,9

373,3

426,8

223,7

404,9

223,6

Äriühingud

6 732,0

6 768,3

6 857,0

6 965,4

6 732,3

6 749,1

6 488,8

6 637,6

6 261,1

5 418,9

6 033,7

6 258,4

Eraisikud

4 902,2

4 892,8

4 874,6

5 066,9

5 296,0

5 282,0

5 222,8

5 078,2

4 920,3

4 560,6

4 580,2

4 915,3

Muude hoiuste jääk kokku(1)

7 136,3

7 817,1

7 806,3

8 625,6

8 675,7

8 519,9

8 999,0

8 867,6

9 109,2

9 227,8

8 656,0

8 707,3

    sh mitteresidendid

895,2

934,8

964,6

923,6

1 185,8

1 237,1

1 215,1

1 385,0

1 285,1

1 371,1

1 186,0

1 329,0

Valitsus

1 753,0

1 753,1

1 373,1

1 713,1

1 692,7

1 761,5

1 922,7

1 697,0

1 793,2

1 666,6

1 569,8

1 056,3

Finantseerimisasutused

296,1

502,7

585,2

722,6

680,0

639,2

608,4

630,4

650,9

871,0

826,7

1 188,2

Äriühingud

1 963,6

2 158,1

2 141,9

2 252,6

2 281,6

2 208,0

2 498,3

2 439,7

2 459,4

2 877,3

2 409,3

2 429,1

Eraisikud

3 123,6

3 403,1

3 706,2

3 937,3

4 021,3

3 911,2

3 969,6

4 100,5

4 205,7

3 812,9

3 850,2

4 033,7

Muude hoiuste kuukäive kokku

5 748,1

7 008,7

7 223,7

10 330,7

11 676,2

11 065,2

13 680,8

13 033,1

16 129,1

14 996,0

16 082,7

17 518,2

    sh mitteresidendid

479,8

662,9

651,1

843,4

2 150,9

1 671,6

1 067,5

1 260,9

2 554,3

1 025,7

1 596,2

2 145,6

Valitsus

1 393,3

1 413,0

1 436,7

3 132,6

2 559,4

2 636,0

3 287,1

2 974,3

3 390,3

3 225,4

2 930,0

3 633,8

Finantseerimisasutused

311,0

627,4

523,0

1 501,1

1 343,7

937,5

819,9

1 058,9

1 184,5

2 074,7

1 885,5

2 537,9

Äriühingud

3 311,0

4 297,8

4 466,8

4 910,2

6 934,9

6 719,1

8 961,7

8 275,3

10 700,7

8 829,3

10 420,4

10 291,0

Eraisikud

732,8

670,4

797,2

786,9

838,2

772,6

612,0

724,7

853,6

866,7

846,8

1 055,6

(1)Muud hoiused hõlmavad tähtajalisi, säästu- ja muid hoiuseid