Definitsioon

Vara või kolmanda osapoole kohustus, millega tagatise andja tagab oma kohustuse tagatise võtja ees

Näitelause

Kui aruandereal kajastatud laenu tagatiseks on seatud rohkem kui üks kinnisasi…