11.07.2012

Eesti Panga nõukogu esimene koosseis nimetati ametisse Eesti ENSV Ülemnõukogu Presiidiumi seadlusega 22. jaanuarist 1990.a. Nõukokku kuulusid Raimund Hagelberg, Siim Kallas, Endel Mändmaa (rahandusministrina), Valentin Porfirjev ja Rein Otsason, kes täitis üheaegselt nii panga presidendi kui... veel

Telli voog Märksõna: Eesti Panga nõukogu
Telli voog Märksõna: Eesti Panga nõukogu