17.04.2018
Eesti Panga Finantsstabiilsuse Ülevaade (FSÜ) ilmub kaks korda aastas. Iga FSÜ numbri puhul on viidatud analüüsi valmimise ajale, mitte perioodile, mida selles on käsitletud. Kasutatud on kõige uuemaid andmeid, mis on ülevaate koostamise ajal olnud kättesaadavad.
17.04.2018

Kell 11 algab otseülekanne Eesti Panga pressikonverentsilt, kus euroala ja Eesti majanduse ning finantssektori viimase aja arengut kommenteerivad keskpanga president Ardo Hansson ja asepresident Madis Müller.

Pressikonverentsil anname ülevaate:

 • kuidas mõjutavad palgakasv,... veel
26.03.2018
 • Eesti pangandus tervikuna on stabiilne ja tugev
 • Hoiuste maht Versobankis on 1,5% kogu hoiuste mahust Eestis tegutsevates pankades
 • Versobankis hoiustati 253 miljonit eurot, hoiuste mahust 87% kuulub mitteresidentidele

Rahapesuvastaseid reegleid rikkunud... veel

23.03.2018
Mari Tamm Eesti Panga ökonomist
 • Eesti ettevõtted laenasid Eestis tegutsevatelt pankadelt ja liisingufirmadelt aktiivselt
 • Üle 60 päeva maksetähtaega ületavate laenude osakaal laenuportfellis jäi alla 1%
 • Hoiused pankades kasvasid endiselt kiiresti, 2017... veel
19.03.2018

Kokkuvõttev avaldus kajastab Rahvusvahelise Valuutafondi (IMF) esindajate esialgseid tähelepanekuid üldjuhul liikmesriiki tehtud ametliku visiidi (ehk missiooni) lõpus. Visiidid toimuvad IMFi põhikirja IV artikli alusel (tavaliselt kord aastas) korraldatavate regulaarsete konsultatsioonide... veel

23.02.2018
Mari Tamm Eesti Panga ökonomist
 • Ettevõtted võtsid uusi pikaajalisi laene jaanuaris 11% suuremas summas kui aasta tagasi
 • Majapidamiste laenunõudlus püsis suur
 • Majapidamiste autoliisingu kasvu suurendab veelgi maksumuudatuste mõju
 • Lisaks... veel
15.02.2018

4. novembril 2014 alustas tööd Euroopa ühtne järelevalvemehhanism (Single Supervisory Mechanism, SSM), mille raames teeb Euroopa Keskpank otsest järelevalvet euroala oluliste pankade üle.

Eestis tegutsevatest pankadest on Euroopa Keskpanga otsese järelevalve all Swedbank, SEB ja Luminor... veel

15.02.2018
Taavi Raudsaar Eesti Panga ökonomist
 • Ettevõtete võime oma tegevust ja investeeringuid omavahenditest rahastada on kasvanud
 • Ligipääs ettevõttevälisele rahastamisele on endiselt hea
 • Tänu sissetulekute kasvule suudab rohkem inimesi säästa ja laenu võtta... veel
15.02.2018
Reaalsektori rahastamisvajaduse ja laenamise ülevaade hõlmab panga- ja liisingustatistikat, finantskontode analüüsi ning laenunõudlust ja -pakkumist. Majanduse Rahastamise Ülevaade ilmub üks kord aastas.
09.02.2018

Põhjamaade ja Balti riikide ministeeriumid, keskpangad, finantsjärelevalveasutused ning kriisilahendusasutused allkirjastasid vastastikuse mõistmise koostööleppe piiriülese finantsstabiilsusalase koostöö korraldamise kohta.

„Eestis tegutsevad suuremad pangad on Skandinaavia juurtega ning... veel

Telli voog Märksõna: finantsstabiilsus
Telli voog Märksõna: finantsstabiilsus