24.10.2016

Kokkuvõttev avaldus kajastab Rahvusvahelise Valuutafondi (IMF) esindajate esialgseid tähelepanekuid liikmesriiki tehtud ametliku visiidi (ehk missiooni) lõppedes. Visiidid toimuvad Rahvusvahelise Valuutafondi põhikirja artikli IV alusel, regulaarsete, üldjuhul kord aastas korraldatavate... veel

24.10.2016

Esmaspäeval, 24. oktoobril toimus Eesti Pangas pressikonverents, kus Rahvusvahelise Valuutafondi (IMF) delegatsiooni juht Christoph Klingen esitas poolteist nädalat kestnud Eesti visiidi kokkuvõtte. Pressikonverentsil osalesid ka Eesti Panga president Ardo Hansson ja rahandusminister Sven Sester... veel

13.10.2016

Tänasest kuni 24. oktoobrini on Eestis iga-aastasel külaskäigul Rahvusvahelise Valuutafondi (IMF) delegatsioon, kes arutab riigi ja erasektori esindajatega Eesti majanduspoliitikat ja majanduse olukorda.

Rahvusvahelise Valuutafondi esindajatele antakse visiidi käigus ülevaade Eesti... veel

10.10.2016
Ardo Hansson Eesti Panga president

Sel nädalal toimub Washingtonis Rahvusvahelise Valuutafondi (IMF) aastakoosolek, kus arutelu keskmes on maailmamajanduse olukord, peamised kiiremat arengut takistavad kitsaskohad ja majanduspoliitilised soovitused nende kõrvaldamiseks.... veel

06.10.2016

Eesti Panga president Ardo Hansson ja rahandusminister Sven Sester osalevad Rahvusvahelise Valuutafondi (IMF) rahandus- ja finantskomitee ning Maailmapanga arengukomitee aastakoosolekutel, mis toimuvad 7.–9. oktoobril Washingtonis. Kohtumiste peateemadeks on maailmamajanduse olukord ning... veel

06.10.2016
  • Kriisijärgse globaalse madala kasvu taga võib olla vananemine ja globaliseerumise jõudmine küpsesse faasi
  • Lisaks nõudluse ergutamisele rõhutab IMF majandusreformide olulisust
  • Nõudluse ergutamisel tuleb hinnata riigipõhiselt riske ja vajadust, Eesti majandus ergutamisest... veel
14.04.2016

Eesti Panga ja rahandusministeeriumi esindajad osalevad Rahvusvahelise Valuutafondi (IMF) rahandus- ja finantskomitee (IMFC) ning Maailmapanga arengukomitee kevadkoosolekutel, mis toimuvad 15.–17. aprillil Washingtonis. Kohtumiste peateemad on maailmamajanduse väljavaated ja riskid ning IMFi ja... veel

10.02.2016

Eesti Pank tegi täna Rahvusvahelisse Valuutafondi (IMF) ligikaudu 188 miljoni euro suuruse lisamakse, millega suureneb Eesti osalus IMFis. Tegemist on IMFi kvoodireformi jõustamise viimase sammuga, mille üks eesmärk on suurendada arenevate riikide hääleõigust.

Eesti osalus ehk kvoot... veel

14.12.2015

14. detsembril 2015 lõpetas Rahvusvahelise Valuutafondi (IMF) Direktorite Nõukogu artikkel IV konsultatsioonid1 Eesti Vabariigiga ning tutvus aruande koostajate hinnanguga ja kiitis selle hinnangu heaks ilma koosolekut kokku kutsumata.2

Pärast 2009. aasta sügavast majanduslangusest... veel

19.10.2015

Rahvusvahelise Valuutafond (IMF) hindas äsja lõppenud iga-aastase Eesti majanduspoliitikat hindava visiidi käigus Eesti majanduse lähiaastate kasvuvõimeks kuni 3 protsenti aastas, mis on veidi madalam Eesti Panga senisest hinnangust. Eesti Pank nõustub IMF-ga, et lähiaastatel on... veel

Telli voog Märksõna: IMF
Telli voog Märksõna: IMF