30.08.2012

Kui riik liitub Rahvusvahelise Valuutafondiga (IMFiga), lubab ta fondil ja selle liikmesriikidel teha järelevalvet riigi majandus- ja finantspoliitika üle. IMFi liikmesriikide, sh Eesti majanduse seire toimub üldjuhul kord aastas toimuvate majanduspoliitiliste konsultatsioonide, ehk nn artikkel... veel

29.08.2012

Rahvusvahelise Valuutafondi laenude eesmärgiks on aidata riiki ajutiste maksebilansiprobleemide ilmnemisel, et vältida likviidsuskriisi ning selle võimalikku negatiivset mõju majanduskasvule ja teistele riikidele.

Vastavalt liikmesriikide vajadustele, on loodud mitmeid erinevate... veel

Telli voog Märksõna: IMF
Telli voog Märksõna: IMF