15.05.2020
Eesti Panga ekspertide koostatud Eesti Konkurentsivõime Ülevaade avaldatakse kord aastas. Ülevaates käsitletakse Eesti konkurentsivõimet rahvusvahelises võrdluses, konkurentsivõimet mõjutavaid tegureid ja selle muutusi viimastel aastatel. Konkurentsivõimet hinnatakse erineval viisil –... veel
18.10.2019
Eesti Panga Toimetised 7/2019 On the evolution of competitiveness in Central and Eastern Europe: is it broken? Ostujõu pariteedi (purchasing power parity, PPP) teooriat ja reaalse vahetuskursi (real exchange rate, RER) arengut on analüüsitud paljudes majandusteaduslikes uurimustes. Ostujõu... veel
29.05.2019
Kord aastas ilmuvat Eesti Konkurentsivõime Ülevaadet avaldab Eesti Pank alates 2013. aastast.  Konkurentsivõimet saab analüüsida mitmel erineval viisil. Seetõttu on eesmärk igas väljaandes vaadelda mitut konkurentsivõime näitajate gruppi.
19.12.2018
Rahapoliitika ja Majandus on Eesti Panga neli korda aastas ilmuv ülevaade, mis võtab kokku viimase aja olulisemad sündmused maailma ja Eesti majanduses. Kahel korral, juunis ja detsembris, sisaldab ülevaade ka Eesti majanduse prognoosi jooksva ja kolme järgmise kalendriaasta kohta.
28.05.2018
Käesolev konkurentsivõime ülevaade jätkab 2016. aastal uuendatud seeriat. Seekordsesse ülevaatesse on peale jätkuvalt täiustuva metoodika lisatud täiendavaid konkurentsivõime näitajaid eesmärgiga kirjeldada muutusi rahvusvahelises konkurentsivõimes võimalikult mitmekülgselt. Alates sellest... veel
19.12.2017
Rahapoliitika ja Majandus on neli korda aastas ilmuv Eesti Panga ülevaade, mis võtab kokku viimase aja olulisemad sündmused maailma ja Eesti majanduses. Kahel korral, juunis ja detsembris, sisaldab ülevaade ka Eesti majanduse prognoosi jooksva ja kahe järgmise kalendriaasta kohta.
23.05.2017
Kord aastas ilmuvat Eesti Konkurentsivõime Ülevaadet avaldab Eesti Pank alates 2013. aastast. Konkurentsivõimet saab analüüsida mitmel erineval viisil. Seetõttu on eesmärk igas väljaandes vaadelda mitmeid konkurentsivõimenäitajate gruppe.
07.03.2016
Eesti Panga ekspertide koostatud Eesti Konkurentsivõime Ülevaade, mille ülesehitust on varasemaga võrreldes veidi muudetud, käsitleb seekord rahvusvahelist hinnakonkurentsivõimet efektiivsete vahetuskursside lõikes, konkurentsivõimet laiemas vaates, mis hõlmab Eesti ekspordi turuosa... veel
03.03.2015
Eesti Panga ekspertide koostatud Eesti Konkurentsivõime Ülevaade läheneb majanduse konkurentsivõimele Eesti ekspordivõime analüüsi kaudu, vaadates suhtelise tootlikkuse pikaajalist kasvu ning ka lühiajalisi kõrvalekaldeid kestliku kasvu trajektoorist. Põhjalikumalt peatutakse suhteliste hindade ja... veel
06.12.2012
Eesti Panga Toimetised 5/2012 The Euro Plus Pact: Competitiveness and External Capital Flows in the EU Countries Käesolevas uuringus käsitletakse laiendatud euroala pakti (Euro Plus Pact) ja püütakse anda hinnang selle tõenäolisele tulemuslikkusele. Euroopa Nõukogu kiitis laiendatud euroala... veel
Telli voog Märksõna: konkurentsivõime
Telli voog Märksõna: konkurentsivõime