25.04.2019
Pärast EKP nõukogu märtsikuist rahapoliitika istungit avaldatud teave kinnitab, et kasvutempo on ka sel aastal mõnevõrra aeglasem. Ehkki on märke, et mõni kasvu pärssiv eriomane sisetegur on taandumas, mõjutavad üleilmsed tegurid endiselt euroala kasvu. Loe edasi allpool ülevaate kokkuvõtte... veel
07.02.2019
Andmed, mis avaldati pärast EKP nõukogu otsust lõpetada netovaraostud 2018. aasta detsembris, on endiselt oodatust kehvemad. Seda on põhjustanud väiksem välisnõudlus ning paar riigi- ja sektoripõhist tegurit. Eelkõige mõjutab majanduslikku kindlustunnet geopoliitiliste teguritega seotud ebakindluse... veel
03.11.2016
Alates septembri algusest kättesaadavaks muutunud andmed kinnitasid kooskõlas varasemate ootustega, et euroala majandus taastub endiselt tagasihoidlikult, ent kindlalt, ning inflatsioon kiireneb järk-järgult. Euroala majandus peab üleilmse majandusliku ja poliitilise ebakindluse negatiivsele mõjule... veel
22.09.2016
Oma rahapoliitikat käsitleval koosolekul, mis peeti 8. septembril 2016, hindas EKP nõukogu pärast juuli koosolekut laekunud majandus- ja monetaarandmeid ning arutas EKP ekspertide uut makromajanduslikku ettevaadet. EKP nõukogu võetud ulatuslikud rahapoliitilised meetmed tagavad ... veel
16.06.2016
EKP nõukogu andis 2. juunil 2016 oma rahapoliitikat käsitleval koosolekul hinnangu, et märtsi alguses vastu võetud ulatuslikud otsused toetavad euroala majanduse taastumise tempot ja soodustavad inflatsiooni naasmist 2% tasemest allapoole, kuid selle lähedale. EKP meetmed vähendavad... veel
06.04.2016
Rahapoliitika ja Majandus on neli korda aastas ilmuv Eesti Panga ülevaade, mis võtab kokku viimase aja olulisemad sündmused maailma ja Eesti majanduses. Kahel korral, juunis ja detsembris, sisaldab ülevaade ka Eesti majanduse prognoosi jooksva ja kahe järgmise kalendriaasta kohta. ISSN 1736-7859
06.04.2016
  • Majapidamiste reaalne sissetulek ja ettevõtete müük koduturul on kiiresti kasvanud, kuid kaubaeksport väheneb endiselt
  • Ettevõtete kasumite mitu aastat kestnud vähenemine viitab, et majandus peab kohanema kas tootlikkuse kiirema kasvu või palgakasvu aeglustumise kaudu
  • ... veel
Telli voog Märksõna: majandusülevaade
Telli voog Märksõna: majandusülevaade